Lev Semyonovich Vygotsky (1896 – 1934) probeerde Spinoza toe te passen [1]

0
15

Lev Vygotsky als jongemanDe joods-Russische psycholoog en filosoof, belangrijke pionier in de psychologie, werd door de Amerikaanse Vygotsky-expert Stephen Toulmin in de New York Review of Books de ‘Mozart van de psychologie’ genoemd. *) 
Spinoza was – naast Marx – zijn lievelingsfilosoof. Op jongere leeftijd dan Spinoza, toen hij nog maar 37 jaar was, overleed hij aan dezelfde ziekte als Spinoza: tuberculose. Zijn leerling en collega Alexander Luria zei over hem: "Vygotsky was a genius. After more than half a century in science I am unable to name another person who even approaches his incredible analytical ability and foresight. All of my work has been no more than the working out of the psychological theory which he constructed."

Vygotsky raakte sterk in taal geïnteresseerd en hield zich veel bezig met de relatie tussen taal en denken. Hij vond dat taal niet slechts de expressie was van het innerlijke proces van het denken, maar integendeel dat taal het denken mede vorm geeft en completeert. Taal zag hij als het mentale gereedschap van het denken. Zijn boek Denken en Taal dat hij vanaf zijn ziekbed dicteerde en dat in het jaar van zijn dood uitkwam, werd zijn populairste boek. Het verscheen in 1986 in Engelse vertaling. Twee jaar na zijn dood kwam zijn werk op de zwarte lijst. Hij werd pas in 1956 gerehabiliteerd.