Leszek Kolakowski: Spinozisme "failliete filosofie", maar "zinvolle mislukking"

0
294


Dit boek heeft mij een wat meer ambivalente houding
tegenover Kolakowski gegeven. Het heeft mij sterker aangetoond dat ik toch
eigenlijk op grotere afstand van hem sta dan ik lange tijd heb gedacht. Ik
schafte Leszek Kolakowski, De onrust van
onze eeuw
[onder redactie van Jacques De Visscher, Alicija Gescinska en
Guide Vanheeschwijck. Klement/Pelckmans, 2014] aan en las het om twee redenen:
ten eerste daar ik altijd grote bewondering voor deze van origine Poolse
filosoof en ideeënhistoricus had, zoals wel blijkt uit dit
blog met mijn “In memoriam” en dit blog over zijn The
Two Eyes of Spinoza
[TES]. Dat ik de titel meegaf: “Zwei Spinozas wohnen,
ach! in meiner Brust” en daarna nog “De twee blikrichtingen van Spinoza” [
cf.]. De tweede reden was dat ik had begrepen dat in dit
boek zijn doctoraatsstudie over Spinoza aan de orde zou komen. Zijn
proefschrift over Spinoza dat hij nooit had willen heruitbrengen of laten
vertalen, zou toch in een herwerkte versie van hem in het Pools zijn uitgegeven
en dat zou behandeld worden door Alicija Gescinska. Zo’n boek komt er bij mij
dus zeker in.