Leo Strauss (1899 – 1973) tegen Spinoza

0
77

Leo Strauss, geboren als jood in Duitsland, vluchtte eind 30-iger jaren eerst naar Engeland en daarna naar de Verenigde Staten. Daar werd hij, na nog op enige universiteiten les te hebben gegeven, aangesteld als politiek wetenschapper aan de Universiteit van Chicago. Zijn specialisatie was de vroegmoderne, laatmiddeleeuwse en de Antieke filosofie. Vele jaren na zijn dood werd hij bekend als politiek filosoof die grote invloed zou hebben gehad op de neocons (neoconservatieven) van de Bush-regering. Dit heeft geleid tot veel studies naar zijn geschriften, waarvoor eerder alleen belangstelling onder specialisten bestond. Wie op zijn naam googelt kan daar nog vele artikelen en blogs over vinden.

Met het aantreden van president Obama mag verwacht worden dat de hype rond Strauss wel zal wegzakken. In de politieke filosofie is zijn naam echter waarschijnlijk wel blijvend gevestigd, niet zozeer om zijn bijzondere eigen politieke theorieën of denkbeelden (zoals Hannah Arendt die had), als wel vanwege zijn kritisch lezen van oude filosofische teksten, waarbij hij dikwijls tot verrassend nieuwe interpretaties kwam.             [foto Leo Strauss in 1926 van hier]