Leo Strauß’ bestrijding van Hermann Cohens lezing van Spinoza

0
55

Leo StraußHermann CohenGraag attendeer ik de bezoeker van dit weblog op een fraai artikel dat Irene Abigail Piccini in 2004 publiceerde en dat op internet* te vinden is. Titel: Leo Strauss and Hermann Cohen's "arch-enemy:" a quasi-Cohenian apology of Baruch Spinoza. Ik put hier ruim uit voor dit blog.
* Die link geeft het stuk niet meer – het is verplaatst naar deze url.

Zij blijkt goed thuis zowel in hetgeen Leo Strauß over Cohens veroordeling van Spinoza schreef, als over de secundaire literatuur inzake de verhouding Strauß-Cohen. Via de eindnoten krijg je daarvan een aardig literatuuroverzicht.
Cohen figureert in ’t artikel als aanklager, Strauß als verdediger van Spinoza, althans tegen de verwerpende interpretatie van Cohen. De schrijfster behandelt niet rechtstreeks een publicatie van Cohen, maar vat zijn veroordeling van Spinoza samen uit enige secundaire literatuur. Van Leo Strauß behandelt ze achtereenvolgens:

• Cohens Analyse der Bibelwissenschaft Spinozas (artikel uit 1924)

• Die Religionskritik Spinozas als Grundlage seiner Bibelwissenschaf (1930)

• Das Testament Spinozas (1932)