Lentenummer Vlaams Marxistisch Tijdschrift brengt drie artikelen over of n.a.v. Spinoza

0
16

Het Lentenummer van het  Vlaams Marxistisch Tijdschrift dat alleen nog digitaal, niet in papieren-versie wordt uitgegeven, is uit.

Het bevat een rubriek, "Links en rechts over Spinoza", waarin de uitgewerkte versies van de teksten ingebracht in de werkgroep over “Negri en Spinoza” die Het Vlaams Marxistisch Tijdschrift organiseerde tijdens het 6de Internationaal Marxcongres dat te Parijs van 22 – 25 september 2010 werd gehouden.

Het gaat om de volgende drie artikelen, die aldaar kunnen worden gedownload:

Ÿ Miriam van Reijen: Karl Marx, een ‘a(b)no(r)male’ lezer van Spinoza

Ÿ Sonja Lavaert: Negri en het paradigma van Spinoza

Ÿ André Mommen: Van spinozist tot nationaal-socialist: de Nederlandse rechtsfilosoof Johan Herman Carp (1893-1979)

Het laatste is hier al eerder in een blog aangekondigd. Het is een heel uitvoerig en zwaar gedocumenteerd artikel, het omvangrijkste mij bekend ooit, over J.H. Carp.