Leibniz over Spinoza in de Leibniz-Nachlass

0
19

Gottfried Wilhelm von Leibniz (*1646; †1716), ein Universalgelehrter.Gottfried Wilhelm von Leibniz
(1646 – 1716)
Een universele geleerde zoals ze tegenwoordig niet meer kunnen bestaan.

 

De Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek is in het bezit van de volledige en omvangrijke nalatenschap van Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Geleidelijkaan wordt al dit materiaal digitaal op internet beschikbaar gesteld. Zie hier
Het volgende ontleen ik aan de inleiding op deze website.

Deze nalatenschap kon zo volledig worden overgeleverd daar onmiddellijk na Leibniz’ dood door de Engelse Koning en Kurfürst von Hannover, Georg I, alles in beslag genomen werd om te verhinderen dat eventuele politieke geheimen ion de openbaarheid zouden komen.
De nalatenschap omvat ca 50.000 stuks van tezamen 200.000 bladen, waaronder zijn manuscripten en ca 15.000 brieven met over de 1000 correspondenten.

Dit alles is van grote betekenis voor de hele Europese/westerse wetenschaps- en cultuurgeschiedenis, gezien Leibniz’ grote betekenis voor de 18e eeuwse Verlichting, wetenschap en benadering van grote morele vraagstukken.

Leibniz dacht al schrijvend. Hij liet noch op wetenschappelijk, noch op filosofisch terrein een echt hoofdwerk na. Die nalatenschap, ontstaan door intensieve communicatie in zijn grote netwerk, is te zien als zijn eigenlijke hoofdwerk. Zijn internationaliteit wordt weerspiegeld door de talen waarin hij zich uitte: 40 % is in het Latijn, ca 30 % in het Frans en ca 15 % in het Duits gesteld, daarbij komen nog teksten in het Engels, Italiaans en zelfs in het Nederlands.