Kan Spinoza’s Algebraic Calculation of the Rainbow etc. s.v.p. uit de handel genomen worden?

0
43


Wie gaat
uitgeverij Springer Netherlands een keer overtuigend vertellen dat ze deze
uitgave toch echt beter uit de handel kunnen nemen? Want dat die toeschrijving
aan Spinoza helemaal nergens op slaat?


Dat de Amsterdamse
boekhandelaar Frederik Muller (1817-1881) dit werkje, dat door de Haagse
stadsdrukker Levyn van Dyck († 1695) in 1687 was gedrukt, in 1860
"identificeerde" als van de hand van Spinoza, was volkomen uit de
lucht gegrepen. Vervolgens werd het ten onrechte en te gemakkelijk door Johannes van
Vloten “geautoriseerd” en in zijn Spinoza-editie opgenomen.
 


Maar ondanks dat door
J.J.V.M. de Vet in 1983 voldoende de ongeloofwaardigheid van die toeschrijving
kon worden aangetoond en hij in Salomon Dierquens een geloofwaardiger auteur
kon aanwijzen [cf. blog], wordt deze Engelse uitgave nog altijd in de handel gehouden en bij Springer nog steeds aangeboden voor maar liefst  € 159,95:


Spinoza's
Algebraic Calculation of the Rainbow & Calculation of Chances: Edited and
Translated with an Introduction, Explanatory Notes and an Appendix by Michael
J. Petry. Series: Archives internationales d'histoire des idées,Vol. 108)
Martinus Nijhoff Publishers [Springer Netherlands], 1985 | ISBN: 9401087539 |
155 Pages [Cf. PDF]


       

Ook een uitgever moet een keer een vergissing toegeven en de uitgave terugnemen.