Kan het nog gekker….?

0
29
Wanneer we opnamen zien, die in een dierentuin zijn gemaakt, dan wordt er vaak op gewezen, dat bepaalde dieren in staat zijn om zaken die in de natuur aanwezig zijn te gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen, die ze anders nooit zouden lukken. En dat is van die beesten niet een gegeven, dat ze de laatste dertig, veertig jaar geleerd hebben. Dat konden ze al veel eerder, zelfs voor het koloniale tijdperk.

Hoe anders is dit bij ons, mensen, met een menselijk verstand ! De uitvinding van het rad, dat als wiel gebruikt ging worden, was al een hele stap. Maar wat was mijn grootmoeder blij, toen ze in de dertiger jaren voor haar verjaardag een rolveger kreeg en ze niet meer op haar wollen-kousen-knieën met een stoffer en blik achter het stof aan moest. Het was er niet vuil in huis, maar de sigarenas van opa viel er weleens naast !

Tegenwoordig kan men en het persoonlijk-, als wel het huiselijk- en het zakelijkleven niet meer indenken zonder apparaten en toestellen. We zijn de intelligentie van de dieren eindelijk ver overstegen.
Zelfs de jongere kinderen worden al vertrouwd gemaakt met toestellen. Soms zou je wel eens denken, dat er jaloersheid achter schuilt, omdat ze dingen vaak eerder door hebben, dan wij, volwassenen.
Zo was het terecht, dat we een kleinkind van vier moesten verbieden de afstandsbediening van de televisie te gebruiken. We hadden het zap-vermogen van hem niet onderschat !
 
Met de apparaten en toestellen is de techniek echter niet stil blijven staan. Alle uitvinden van de laatste vijftien jaar zijn wel zo met nieuwe mogelijkheden uitgebreid, dat er bijna sprake moet zijn van een knoppen-knobbel, wil je alles zo besturen, als de fabrikant met zijn toestel bedoeld en mogelijk gemaakt heeft. Er zullen best veel mensen zijn, die de helft van die mogelijkheden maar niet gebruiken. Omdat ze die of niet nodig vinden, of omdat ze bang zijn iets verkeerd te doen en daarmee de basistaak van het apparaat in gevaar brengen.

En dan blijkt, dat er soms een knopje is, dat maar een ondergeschikte functie heeft, maar toch meer gebruikt wordt, dan de knoppen voor de voor de hand liggende funkties.

Zo wordt bij ons televisietoestel de >Geluid Aan< en >Geluid Uit<- toets meer gebruikt, dan die waarmee we onze favoriete zenders kiezen. Want al vele jaren wordt bij ons de televisie-reclame als een volmaakt overbodige kijk-productie ervaren. We snappen best, dat zonder deze ellende een uitzending niet meer te betalen moet zijn.

Maar praktisch nut heeft het niet voor ons.
 
Wie al een auto heeft, kocht deze op eigen voorkeur, anders was het wel een ander merk geworden. Waarom dan al die andere 28 merken iedere keer weer voorbij te zien flitsen ? En dan vaak op een totaal onzakelijke, maar volmaakt belachelijke manier. En dat geldt ook voor vele andere artikelen.
De narigheid is echter dat het altijd ontijdig en onverwacht komt. Je weet nooit, als het al begonnen is, hoelang de ellende aanhoudt. En dan helpt nog maar een ding, een beetje.
De televisiefabrikant was zo vriendelijk om een >Geluid Aan< en een >Geluid Uit< knop in de tv in te bouwen, ook bereikbaar met de afstandsbediening.

Een enkele keer zijn we te laat. En dan hoor je toch, hoe men een televisiereclame nog belachelijker kan maken als ze normaal al is.
Dat gebeurde onlangs met een reclame van de financieringsonderneming BECAM. Die natuurlijk nog goedkoper en nog beter is, dan al die andere leningbanken. Een niet onaardig ogende jongedame vertelt haar verhaal, dat ze beëindigt met een slogan.
Bij BECAM is uw euro een daalder waard !Nu zijn wij zo oud, dat we de gulden nog bewust als geldig betaalmiddel hebben meegemaakt. Die zijn destijds ingewisseld voor euro’s.
Die kostten toe ongeveer 2,20 gulden. Maar we herinneren ons ook nog goed, dat een daalder destijds aangaf, dat de waarde ervan 1,50 gulden bedroeg.
Dit herinnerend was het zeer verhelderend, wat de jongedame bij BECAM het nederlandse volk aanbood !
Uw oude 2,20 gulden is bij ons maar 1,50 waard !
Wanneer u bij ons dus 10.000 euro leent, dan zijn de eerste 30% al in onze spaarkas verdwenen.

Dit roep dan de vraag op, of (a) BECAM zo stom is een dergelijk reclamebureau voor zijn publicaties te vragen en te betalen, of (b) hebben ze zelf blijk gegeven van dergelijke intelligentie die spreuk te bedenken ?
Rijke mensen hoeven niet te lenen. Arm Nederland, we hebben uzelf gewaarschuwd!

Toch werkt zo iets nog verhelderend ook !
Zijn het niet de financieringsbanken in de VS, die een vergelijkbare intelligentie aan de dag gelegd hebben en nu de hele wereldeconomie in het ongeluk dreigen te storten? In een van de duitse bondsstaten wordt al zo’n bank met behulp van de belastingcentjes van de bevolking >in leven< gehouden ! Een slinkse manier van afbetalen, ook wanneer je geen geld geleend hebt!