Kadernota Sportbeleid

kadernota sportMaandag 26 februari 2007 is de Kadernota Sportbeleid gepresenteerd. Een moment waar velen naar uit hebben gekeken. Het is een mooi document geworden dat moet gaan dienen als kader waarbinnen het sportbeleid van Barendrecht vorm moet gaan krijgen. Ik ben als sportwethouder erg trots op de inhoud en de vorm van deze nota.