Juffermans over religie in het denken van Spinoza

0
481

"Nederlands grootste filosoof, Baruch Spinoza (1632-1677), was een eigenzinnig denker die een breukmoment vormt in de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte en die zich daarom moeilijk in deze geschiedenis laat inpassen. Enerzijds lijkt hij in zijn denken antieke wijsheidstradities te hernemen, anderzijds lijkt hij een radicale voorloper te zijn van de Europese Verlichting. Toch is zijn denken noch met het een, noch met het ander te verenigen."