Joseph Bernard Lehmans (1838 – 1866) zijn beoordeling van Spinoza

0
37In vervolg op het blog "Joseph Bernard Lehmans (1838 – 1866) was de
eerste promoverende rabbijn, die ook nog eens doctoreerde op Spinoza " in
dit blog enige teksten uit zijn dissertatie. 
 

Aan het eind van de Erste Abteilung van J.B. Lehmans, Spinoza, sein Lebensbild und seine
Philosophie
. [Diss. Würzburg: F.E. Thein, 1864, VIII-128 pp.], nadat hij
Spinoza’s karakter heeft proberen te schetsen en daarbij hetgeen anderen
daarover aandroegen verwerkte, komt hij met een Schlussbetrachtung die twee pagina’s beslaat en die ik hier
overneem.

Daarna volgt zijn tweede bijlage, waarin hij het nodig vond het verschil tussen het Spinozistische en joodse godsbegrip nog eens kort aan te geven..