Jordan Howard Sobel (1929 – 2010) "Mr. Spinoza, Meet Mr. Russell"

0
316

Jordan Howard Sobel was geboren op 22 September 1929, in Chicago, Illinois. Hij deed de Hyde Park High School in Chicago en behaalde vervolgens graden aan de University of Illinois, de University of Iowa en de University of Michigan; ook verkreeg hij in 2003 een eredoctoraat in de filosofie aan de Universiteit van Uppsala in Zweden. Hij overleed dit jaar, op 26 maart 2010 in Toronto waar hij tot zijn emiritaat afwisselend als filosofieprofessor doceerde aan de universiteit van Toronto en als Visiting Professor aan de Universiteit van Uppsala.

Zijn boek Logic and Theism: arguments for and against beliefs in God (2004) wordt wel als het beste in zijn soort beschouwd. Zo omschreef de filosoof Robert Koons (wiens cursus Western Theism op internet te raadplegen is) het als het beste boek over de filosofie van de religie geschreven vanuit atheïstisch gezichtspunt sinds John L. Mackie’s The Miracle of Theism (1982). Daarnaast leverde Sobel grote bijdragen aan de beslissingstheorie, de logica, ethica en metaethica. Aandacht besteden aan filosofie van de religie beschouwde hij niet – als vele andere niet-theïsten – als tijdsverspilling, hoewel die filosofische reflectie – uiteraard – niemand ooit in staat stelde enig geloof in God te rechtvaardigen.