Jonathan Israel’s "Radical Enlightenment" – een herhalingsoefening

0
291

Van de week verscheen op de website Moral Liberal een (late) bespreking van Jonathan Israel’s Radical Enlightenment – een fraaie samenvatting van hoofdlijnen met slechts weinig kritiek. Het is, voor degenen die dat boek jarengeleden gelezen hebben, te zien als een mooie herhalings-oefening over waar dat boek ook alweer over gaat.

Het stuk is geschreven door Carl L. Bankston, Professor of Sociology at Tulane University in New Orleans, LA, die het een dag tevoren op z’n eigen blog had geplaatst. Het illustreert hoe Radical Enlightenment inmiddels tot een klassieker is geworden, dat het waard is telkens weer besproken te worden, net zoals tweeëneenhalf jaar geleden Arnold Heumakers in NRC Handelsblad het met zijn bespreking in de Canon van de 21e eeuw opnam [cf dit blog].

Bankston begint met een fraaie korte samenvatting van de overgang in het denken naar de naturalistische en seculiere moderniteit en eindigt met “Jonathan Israel has convincingly maintained that Spinoza was actually at the center of those[intellectual] networks, not only in the area around the Netherlands, but throughout Europe.”

Hij vergat te melden dat het 't eerste deel van een trilogie betrof die inmiddels geheel verschenen is.