Jonathan Israel – ‘A Revolution of the Mind’

0
19

Israel, Jonathan. A Revolution of the Mind. Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy. Princeton Univ. Press, 2010. 264 blz. Geb.

Dit nieuwe boek van Jonathan Israel, begint met een leugentje: dat het in 2010 is uitgegeven. Wellicht om, hoewel het over geschiedenis handelt, de actualiteitswaarde en houdbaarheid ervan te verlengen? Het kwam echter in november 2009 op de markt.

En over wat voor geschiedenis het gaat! Over de revolutie in het denken zoals die door Spinoza in gang is gezet en die hier in een wat onspinozistische, meer Hegeliaanse titel, wordt aangeduid met: A Revolution of the Mind.

Dit boek is net zoals zijn In strijd met Spinoza. Het failliet van de Nederlandse Verlichting (1670-1800) (2007) dat handelde over de Patriottentijd, een soort van tussendoortje. Ondertussen is Israel bezig de laatste hand te leggen aan het laatste deel van zijn gigantische trilogie over de Radicale Verlichting. Met dit boekje richt Israel zich tot een breder publiek (dan de wetenschappelijke wereld, hoewel hij die – zoals nog zal blijken – niet vergeet)

A Revolution of the Mind is ontstaan uit een collegereeks ofwel Isaiah Berlin Lectures, op de Isaiah Berlin Visiting Professorship in the History of Ideas, die hij in het eerste kwartaal van 2008 in Oxford hield. [hier en hier het programma. Er is kennelijk een verschil met de andere The Isaiah Berlin Lecture, maar hoe dat precies zit is mij niet duidelijk].