John Toland (1670–1722) "a creative Spinozist, or neo-Spinozist"

0
144

The Irish Times had 21
maart 2014 een interview
met Ian Leask [lecturer in philosophy at the Mater Dei Institute,
DCU] n.a.v. van de door hem geredigeerde heruitgave van John Toland’s
Letters to Serena (Four Courts Press, 2013 – cf. blog)

De Ierse krant duidt de 18e
eeuwse geleerde, filosoof en politiek activist aan als de Richard
Dawkins van de vroege Verlichting die zich met felle tong tegen
clericalisme en bijgeloof keerde.

De interviewer ondervraagt Ian
Leask of Toland een freethinker' was of atheïst of pantheïst, een
term die hij gemunt zou hebben [cf. blog],
in de beantwoording waarvan Leask erop wijst dat de termen toen een andere betekenis dan nu gehad kunnen hebben en zegt dat Toland het best als "a
creative Spinozist, or neo-Spinozist” beschouwd kan worden.

Een interessant artikel en
gesprek dat daar
of hier beluisterd kan worden.