Johannes Monnikhoff (1707 – 1787) en zijn kritische fascinatie voor Spinoza

0
37

Al eerder had ik blogs, waarin deze Monnikhoff voorkwam, bijvoorbeeld hier over hoe het aan mededelingen die hij deed in zijn levensbeschrijving van Spinoza te danken is dat later het Spinozahuis gevonden en bewaard kon worden. En we danken aan hem een afschrift en een ‘Korte Schetz’ van de Korte Verhandeling. [cf. komend blog]

Mijn doel met dit blog is vooral te wijzen op de op internet vindbare teksten van Lotte Jensen over Monnikhoff en zijn, zoals zij typeert, ‘complexe relatie tot Spinoza’. Daarbij wil ik er hier nog eens op wijzen hoe leerzaam het kan zijn – zo is mijn ervaring – om (over) oude bestrijdingen van Spinoza’s filosofie te lezen, want veel van het onbegrip voor Spinoza’s filosofie dat eeuwen geleden werd geuit, verschilt niet veel van moeilijkheden die hedendaagse (zeker beginnende) lezers nog steeds met diens filosofie hebben. 

Dat kan dus prima in Jensen´s “Johannes Monnikhoff. Bewonderaar en bestrijder van Spinoza” [In: Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland, Jr. 8 (1977) nr. 1/2, 5-32] waarin zij een gedegen inleiding op de “Kritische voorrede” van Monnikhoff geeft die in datzelfde nummer voor het eerst werd gepubliceerd. (Zie de links aan het eind van dit blog)