Jan Knol, de onvermoeibare heraut van Spinoza, is dood (1946 – 2016)

0
296


De enige poststukken die op zaterdag bezorgd worden, zijn
overlijdensberichten en precies zo een viel vandaag in mijn brievenbus: het bericht
bracht het overlijden op 5 mei van Jan Knol. Ik werd er door aangedaan,
uiteraard. Het kwam ook zo onverwachts. Hij was geruime tijd geleden wel
ernstig ziek geweest, maar was die ziekte te boven gekomen en had het geven van
zijn Spinoza-praatjes weer helemaal opgepakt. Voor diverse van die contacten kon
ik intermediëren, want af en toe zocht men hem te bereiken via mijn blog.

Op
dit Spinoza-blog is best veel over hem te vinden: besprekingen van zijn
boekjes, soms aankondigingen van zijn lezingen. Wie zijn naam ingeeft in het
zoekvenster krijgt heel veel links die bij elkaar een indruk geven van hoe hij
a.h.w. een apostel van Spinoza was. Ik typeerde zijn boekje 'Spinoza’s intuïtie' dat in 2009
verscheen, als zijn “
Navolging van Spinoza".
In de rechterkolom staat al geruime tijd een kleine advertentie die ik
hem aanbood over hoe zijn boekje "Spinoza's 259 stellingen" besteld
kon worden. Hij was me er dankbaar voor, zoals alleen vrije mensen elkaar
dankbaar kunnen zijn (Soli homines liberi erga invicem gratissimi sunt, 4/71]. Op
woensdag 11 mei, de dag waarop hij in besloten familiekring begraven zal
worden, zal ik die advertentie van die plaats verwijderen. De echte
Spinoza-zaaier, zoals ik hem ooit noemde ‘[
cf.]  is immers niet
meer in staat Spinoza aan de man te brengen. Hoewel zijn boekjes over Spinoza dat
werk nog geruime tijd zullen voortzetten.


Zo'n zelfde ladder als de cover van zijn boekje 'Spinoza’s intuïtie' sierde, staat nu
afgebeeld op zijn overlijdensbericht. Spinoza vervulde zijn leven – zijn hele
leven al, zei hij eens – en een stelling van Spinoza die op de rouwkaart prijkt,
drukt dat uit – de bekende 15e stelling van het eerste deel van de Ethica:
"Quicquid est, in Deo est et nihil sine Deo esse neque concipi
potest."


Hij heeft die rouwkaart vast nog zelf ontworpen. Maar dat hij op
de dag zou overlijden die door christenen gevierd wordt als  Jezus’ Hemelvaart, heeft hij niet kunnen
voorzien.

 

Afscheid 

Op dinsdag 10 mei is er tussen 19:00 en 20:00 uur gelegenheid tot afscheid nemen in het Kompas,
Op woensdag 11 mei wordt om 11:00 uur in de Koepelkerk in Smilde een afscheidsdienst voor Jan gehouden. Voorafgaand aan deze dienst is er vanaf 10:15 uur gelegenheid tot condoleren.
Adres Koepelkerk en het Kompas: Veenhoopseweg 12 B, Smilde
De begrafenis vindt plaats in besloten familiekring.