Jacobus Arminius (1560 – 1609) – de Spinoza onder de protestantse theologen

0
29

Vandaag is het 500 jaar geleden dat de reformator Johannes Calvijn geboren werd. Dat wordt onder meer gevierd met 'De Nacht van Calvijn' en de 'Nationale Herdenking 500 jaar Calvijn' in Dordrecht.

Ik acht het wel fraai dat dagblad Trouw juist vandaag een artikel heeft over de 'tolerante theoloog' Arminius, van wie later dit jaar de 400e sterfdag wordt herdacht. Dat indertijd de strenge-overheersende richting het in Nederland won, moet niet doen vergeten dat een zwakkere en meer twijfelend-tolerante richting eveneens z'n aanzet in Calvijn vond.

Bekijk de afbeelding op ware grootteJacob Hermansz. van Oudewater maakte als kind de slachting mee die door de Spaanse troepen in Oudewater o.a. onder zijn familieleden werd aangericht. Hij ging in 1576 studeren aan de pas een jaar tevoren opgerichte Leidse Universiteit, waarna hij zijn studie voortzette in Genève bij de opvolger van Calvijn. In 1588 werd hij ingezegend in de Oude Kerk in Amsterdam waar hij zich in pastoraal en kerkbestuurlijk werk onderscheidde. In 1603 werd hij verzocht in Leiden te komen doceren. Hij werd er als eerste Noord-Nederlandse theoloog tot hoogleraar benoemd. Zijn naam had hij naar het gebruik in die tijd verlatiniseerd tot 'Jacobus Arminius'. Hij genoot er groot aanzien onder de studenten.