Jacob Roggeveen (1659-1729) ontdekte Paaseiland na conflict om Spinoza

0
360

Roelof van Gelder, Naar het aards paradijs. Het rusteloze leven van Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland. Balans, 2012

Voer voor Spinozisten…

Deze week verscheen dit boek van historicus Roelof van Gelder die uitvoerig onderzoek deed naar de raadselachtige Zeeuw, Jacob Roggeveen, die in 1721 – hij was toen al in de zestig – met een vloot van drie schepen op zoek ging naar het Onbekende Zuidland, een mythisch reusachtig continent dat zich in de Stille Oceaan zou bevinden. Roggeveen (1659-1729) was geen zeeman, maar een jurist die op zijn oude dag nog aan deze gevaarlijke expeditie begon. Van Gelder gaat in op Roggeveens achtergronden, diens kortstondige bewondering voor Spinoza (hij kwam een tijdje onder de invloed van Spinoza's filosofie), zijn langdurig conflict met de gereformeerde kerk, de verbanning uit zijn geboortestad Middelburg en zijn verblijf in Batavia als Raad van Justitie in dienst van de VOC.

Carolus Tuinman (1659 – 1728) de predikant in Middelburg schreef in 1719 verontrust: het aantal 'Spinosisten groeit leider aan in ons gantsche Vaderland'. Hij zag het Spinozisme als 'zielspest'! Het moet die rusteloze 'zielspest' geweest zijn die tot dit ontdekkingszoeken dreef. [cf dit blog)