J.H. Gunning over Spinoza, "momenteel een seculier heilige" (Klaas van der Zwaag in Ref. Dagblad)

0
427


Eerder dan verwacht (n.l. 2016) verscheen deze week het
derde en laatste deel van het Verzameld Werk van de protestantse theoloog J.H.
Gunning Jr. (1829-1905). Dit las ik in een, zoals steeds weer als het over
Spinoza gaat, interessant artikel van Klaas van der Zwaag gisteren in het Ref.
Dagblad: “Twistgeding van Gunning met de moderne cultuur” [
cf. voor het eerst heb ik betaald voor een artikel…]


In dit deel is al wat hij schreef over Spinoza, m.n. Spinoza en de idee der persoonlijkheid
(1876), opgenomen. Maar ook wat hij schreef over Plato, Schopenhauer, Schiller,
Goethe en de spiritist Emanuel Swedenborg.


Daarnaast, buiten deze drie delen, want het wordt in strikte
zin niet als werk van Gunning geteld, werden de aantekeningen van de colleges die
Gunning in 1887-1888 gaf over de Ethica van
Spinoza, zoals opgetekend door Chr. Hunningher, in dezelfde lay out als het
Verzameld werk uitgegeven (als print on demand).


J.H. Gunning Jr. Over
Spinoza’s Ethica
. Collegedictaat opgetekend door Chr. Hunningher –
Amsterdam, 1887-1888. [
Cf.Hier te bestellen]