J.H. Gunning Jr.’s waardevolle colleges "Over Spinoza’s Ethica"

0
84

De stellingen van Spinoza zijn altijd waar, mits ze gedoopt zijn.”
[p. 102]

“Spinoza te bestudeeren is een gymnastiek voor den geest.
Wij nemen zijn stellingen niet over, maar wij zien,
hoe een diepe geest als de zijne zich de werkelijkheid der wereld verklaart.” [p. 41]

Enige tijd heb ik er overheen laten gaan, liet het boekje half gelezen even rusten, maar nam het na enige weken weer op en hier is dan mijn leeservaring van

J.H. Gunning Jr, Over Spinoza’s Ethica. Collegedictaat opgetekend door Chr. Hunningher – Amsterdam, 1887-1888. Zoetermeer, Boekencentrum, 2015

Het lezen van dit collegedictaat van de protestantse theoloog Gunning die zich ongeveer zijn hele leven, en meermalen intensief, met de filosofie van Spinoza heeft bezig gehouden, is voor deze Spinozaliefhebber een waar genoegen – en dat zal het vooral voor Spinozaliefhebbers zijn die zich tevens ook nog binnen het christendom thuis voelen – die zijn er, weet ik. Gunning heeft duidelijk de bedoeling zijn toehoorders toch vooral de verschillen van Spinoza’s leer en die van ‘ons christenen’ duidelijk te maken. Degenen die zich daarin niet herkennen, de ongelovigen die zich niet onder ‘ons christenen’ rekenen, kunnen aan de hand van dit boekje een beter zicht krijgen op de verschillen tussen beide benaderingen: de gelovige en de ongelovige. Terwijl de gelovigen mogelijk iets hebben aan de benadering en uitkomsten van Gunning voor hun eigen worsteling met Spinoza.