J. D. Bierens de Haan "Levensleer naar de beginselen van Spinoza" op archive

0
424


Op 1 februari 2009 had ik een uitgebreid blog over J. D. Bierens de Haan (1866 – 1943 ). Toen was
zijn hoofdwerk over Spinoza, nog niet gedigitaliseerd en op internet te vinden.
Dat werd in september 2010 gedaan en het resultaat verscheen bij
archive.org
(zo ontdekte ik vandaag n.a.v  een
verzoek om informatie). En dus geef ik dat hier even door. Het is geen
eenvoudige kost en ik zie mij er nog niet op een e-reader helemaal doorheen worstelen,
maar misschien heeft iemand daar wel belangstelling voor. Het gaat dus om:


J.D. Bierens de Haan, Levensleer
naar de beginselen van Spinoza
. ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1900

archive.org  


   

Wel aardig vind ik het om hieronder zijn voorwoord over te
nemen.