Ismar Elbogen (1874 – 1943) kwam als eerste met een monografie over Spinoza’s TIE

0
68


      

Een voetnoot bij een mooi gedeelte in een tekst van
Pierre-François Moreau, “Spinoza’s reception and influence”, het 10
e
en laatste hoofdstuk van Don Garrett (Ed.) The
Cambridge Cmpanion to spinza
(1996), over de invloed die Schopenhauers
lezing van de TIE op latere lezers had, bracht mij tot dit blog. Die voetnoot
(nr. 21) luidt: “The first work completeley devoted to the Treatise on the Emendation of the Intellect was Elbogen 1898, but
all the great Spinzoa scholars of the end of the nineteenthand beginning of the
twentieth century devoted a chapter to it.” Dit deed me dus op zoek gaan naar
deze Ismar Elbogen, ‘ein deutsch-jüdischer Gelehrter und Rabbiner,’ belangrijk
lid van de Lehranstalt für Wissenschaft des Judentums te Berlijn, waaraan hij
van 1902 – 1933 les gaf. Het bovenvermelde werk was zijn dissertatie:

Ismar Elbogen, Der
Tractatus de intellectus emendatione und seine Stellung in der Philosophie
Spinozas.
Breslau: Preuss und Jünger, 1898 – in 2015 gedigitaliseerd op archive.org

 


Op de laatste
bladzijde staat zijn levensbeschrijving in eigen bewoordingen afgedrukt: