Invloed van Delmedigo op Spinoza

0
81

Joseph Solomon DelmedigoIn een blog van 21 febr. 2010, “Spinoza stak wat op van Joseph Solomon Delmedigo,”had ik op basis van informatie van Filip Buyse veel over deze Delmedigo. In een artikel van Jacob Adler, “J. S. DELMEDIGO AS TEACHER OF SPINOZA: THE CASE OF NONCOMPLEX PROPOSITIONS,” waarnaar verwezen werd en waarvan een PDF werd geboden, was sprake van en werd kritiek geformuleerd  op dit artikel:

J. d’Ancona: “DELMEDIGO, MENASSEH BEN ISRAEL EN SPINOZA”, in: Bijdragen en Mededeelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland, nr 6, 1940, p. 105 – 152

Nu ontdekte ik  vandaag bij een van mijn www-zoektochten dat dit artikel te lezen staat op de website van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland – het wordt er in twee delen aangeboden. Mede met het oog op de VHS-zomercursus over “invloeden op Spinoza” leek het me wel zinvol deze links ernaar hier te geven.  PDF-1 & PDF-2.

Het is een zeer informatief artikel, waarvan ik hier graag de inleiding overneem. De auteur komt met diverse parallelteksten uit de KV en Delmedigo en schrijft: "Ik vond nameliik een onmiskenbaar nauwe relatie tussen de in zeven paragrafen verdeelde twaalfde vraag van Zérach bar Natan aan Delmedigo in Eliem en de eerste hoofdstukken van Spinoza's Korte Verhandeling en wel ten aanzien van de behandelde onderwerpen, hun volgorde en de indeling van de hoofdstukken." Da's inderdaad frappant.