Inutilis scientia Spinozana [208] Spinoza schaamteloos ingezet voor FOEL – whose crazy idea is it anyway?

0
361


Ja, Spinoza is als t ware vogelvrij en kan door iedereen zomaar
gebruikt worden. Zie hoe voor ‘FOEL’ – Festival of Entrepreneurial Learning 18,
19, 20 November 2016 ‘- Spinoza zgn. geciteerd wordt in: "Entrepreneurship
is Passion, Play & Purpuse" – Spinoza

  
 


Over de hele wereld worden intussen al jaren “Entrepreneurship
Festivals” gehouden (type maar in Google in): Entrepreneurs Festival – NYU
Entrepreneurship, The Women's Entrepreneurs Festival, Startup Festival, Entrepreneurship
is a process of continuous learning. En als zoiets in Amsterdam georganiseerd wordt, moet Spinoza er dus bij. [Cf. twitter]

<