Inutilis scientia Spinozana [198] Spinoza in een mij verder onbekende filosofieboekenreeks

0
340 

Enige dagen geleden bracht ene Joyce VanAutreve deze foto op
Instagram met de uitgroep “Eindelijk” [
cf.]


Het gaat om een in het Nederlands uitgegeven reeks boeken over
filosofen, die mij onbekend is en waarover ik nog niets naders kon vinden. Misschien
weet een bezoeker van dit blog er wat info over te verschaffen?