Inutilis scientia Spinozana [193] Spinoza in de Argentijnse Biblioteca de Obras Maestras del Pensamiento

0
26


Zoals de vaste bezoeker van dit weblog kan weten, is het
vinden van een afbeelding van een cover die Google aanreikt, aanleiding voor me
tot wat speurwerk en soms levert dat een klein feitje op dat ik in deze rubriek
onderbreng. Deze keer gaat het om deze cover uit de Biblioteca de Obras Maestras del Pensamiento:


Aanvankelijk werd alleen de naam van Gebhardt en van Spinoza
gegeven [
cf.], maar de gegevens konden via een andere link [cf.] aangevuld worden tot:


Carl Gebhardt, Spinoza.
Traduccion del aleman por Oscar Cohan. Buenos Aires: Editorial Losada 1940 –
176 pag.


Het ging dus om een van de vertalingen van de door Miriam
van Reijen in haar
Het Argentijnse gezicht van Spinoza. Passies en politiek
[2010]
als mysterieus aangeduide Argentijnse vertaler van werk van
Spinoza, Oscar Cohan, over wie niemand iets weet en die zich steeds terugtrok
en zich overal afzijdig van hield [cf.
blog]. Maar om welk boek ging het precies? Ik wilde graag
méér weten, n.l. of het wellicht een vertaling betrof van Gebhardt’s Spinoza. Von den festen und ewigen Dingen uit
1925. Maar dat bleek niet het geval, zo was op te maken uit een voetnoot 5 op
p. 223 van I. S. Révah, Henry Méchoulan, Pierre-François Moreau, Des marranes à Spinoza [Vrin, 1995 –
books.google].
Daarin lezen we: