Inutilis scientia Spinozana [17] De levende gedachten van…

0
52

 

Tussen 1939 en 1942 verschenen bij
uitgeverij Servire de 21
delen van de reeks De levende gedachten van… (volgde de naam
van een schrijver of filosoof). Elk deel bestond uit een inleiding
van een bekende buitenlandse of Nederlandse auteur, gevolgd door een
bloemlezing uit het werk van de behandelde denker. Onder de auteurs
zijn wereldberoemde schrijvers als Thomas en Heinrich Mann, Stefan en
Arnold Zweig, André Gide, André Maurois, Romain Rolland en Julian
Huxley. Het betrof vertalingen van de reeks The living thoughts
of
… uit de 30-iger jaren van de David McKay Company,
Philadelphia, uitgever van vooral populaire boeken. Later ging de
reeks over naar Fawcett Publications, en zijn Fawcett World Library

Als vierde in de Nederlandse
reeks verscheen:  

Arnold Zweig, De levende
gedachten van Spinoza
. Den Haag: Servire, 1939, 192 p. (in
bewerking van Frank de Vries)