Inutilis scientia Spinozana [165] Hoe serieus kunnen we Nathan Lopes Cardozo nog nemen over Spinoza?

0
23


rabbi David CardozoHij koketteert graag met zijn Spinoza-kennis, rabbi dr.
Nathan Lopes Cardozo. Waarschijnlijk wordt hij ook daarom in december naar de
Rode Hoed gehaald om mede antwoord te geven op de vraag over al dan niet herroepen van de
banvloek op Spinoza.


Vandaag verscheen in The
Times of Israel
een soort Open Brief (of gebed) aan the Lord of the
Universe [
Cf.]. Hij begint, zoals in de geschiedenis van het jodendom
wel vaker God gebruikt werd, met een klacht, een aanklacht: “ It has again
become extremely difficult to believe that You are actually living among us.
Only several days ago, some of Your most faithful devotees were murdered in
cold blood.”


In deze woedende geest gaat hij nog een poos door. Ik ga aan zijn intenties voorbij en reageer alleen op het volgende: ergens
tegen het eind komt deze zin:


'Perhaps they [fellow worshippers, wiser than I am] have
read Spinoza, who put an end to the possibility of knowing anything about You.’


Iemand die echt íets van Spinoza weet, zou zoiets niet uit
zijn pen kunnen krijgen. Ik heb in een
eerder blog al eens laten zien hoe Lopes Cardozo als een
wolf in schaapskleren Spinoza te lijf gaat. Eerst lijkt het alsof hij zich,
vanuit zijn opvoeding, als Spinozist voordoet, om vervolgens Spinoza onder te
schoffelen. Zo’n passage als hier geciteerd, geeft heel duidelijk aan dat hij
zich niet echt in Spinoza verdiept (heeft). Hij speelt een spelletje met ons. Net
zoals deze emotionele Open Brief wellicht een spelletje is – goede sier maken
met een bepaalde stijl van rabbinisme van deze rabbi dr. Nathan Lopes Cardozo,
Founder and Dean of the David Cardozo Think Tank.