Inutilis scientia Spinozana [151] Spinoza-graffiti

0
294 

Gisteren verscheen deze foto bij een tweet van ene Adriana.


Op het muurtje is de Spaanse tekst gespoten:

“Aprender para entender, porque
entender es ser libre. Baruch Spinoza"
[Leren om te begrijpen, want begrijpen is vrij zijn]

De foto schijnt gemaakt te zijn door OCTⒶVIO, Activista por el conocimiento libre y promotor de la inteligencia colectiva [Activist voor de vrije (gratis) kennis en promotor van collectieve intelligentie]. Zou die ook de graffiti gespoten hebben?

Spinoza is het er wel mee eens dat kennis heel makkelijk, want zonder jaloezie, met anderen kan worden gedeeld. Maar dat hem deze weg voor ogen stond lijkt me twijfelachtig.