Inutilis scientia Spinozana [127] Spinoza toegevoegd aan de reeks "Filosofia e salute"

0
524


Of de Italiaan Maurizio Zani de enige is die aan de reeks Filosofia e salute [Filosofie en
gezondheid] schrijft, weet ik niet, maar ik heb wel de indruk. Aan een hele
serie van die boekjes die hij in die reeks van uitgeverij Riza op zijn naam bracht, is nu deze maand een boekje over Spinoza toegevoegd. Als ik de
ondertitel zie, weet ik het niet…


Maurizio Zani, Spinoza. Essere ciò che siamo e divenire ciò
che siamo capaci di divenire è l'unico scopo della vita
[Zijn wie we zijn en
worden wie we in staat zijn te worden is het enige doel van het leven]. Edizioni
Riza
, 2015-07-01 – 4,49 € [cf. en cf.]
books.google 

Het blijkt trouwens al eerder op 1 juli 2008 te zijn uitgekomen [cf.].