Inutilis scientia Spinozana [123] Spinoza Colectia Texte Filosofice in Roemenië

0
293

Vanwege de warmte alleen deze cover van het in Roemenië in 1952 verschenen boek:

Spinoza Colectia Texte Filosofice. Editura de Stat – Pentru Literatura Stiintifica, 1952, 235 pagini

     

            [Hier nu aan geboden; en een paar jaar geleden hier]  

Spinoza, ETICA, Ed. ªtiinþificã ºi enciclopedicã; Bucureºti; 1981

Zie ook blog 15-11-2014: Inutilis scientia Spinozana [55] TIE in Roemenië