Inutilis scientia Spinozana [121] Tobie Goedewaagen schreef 2x over Spinoza en was geen spinozist

0
327


Toen ik in Henri Krop’s boek over de Spinozareceptie op blz.
525 las over “een bibliofiele editie van de Politieke verhandeling
door Tobie Goedewaagen in 1928, verbaasde ik mij erover dat ik nooit ergens had
gelezen over een vertaling van hem van de Tractatus
politicus
. Tot ik mij herinnerde wel eens eerder over die bibliofiele
uitgave gelezen te hebben en dat het helemaal niet over een vertaling ging,
maar om een uitgave in het Latijn. [In Krops boek had dus Tractatus politicus i.p.v. Politieke
verhandeling
moeten staan, enfin.] *)


In het boek van Bennien van Berkel, Tobie Goedewaagen (1895-1980). Een onverbeterlijke nationaalsocialist
[De Bezige Bij, 2013] waar Krop in zijn notenapparaat naar verwijst, is het
volgende te lezen:


“Kort voor zijn scheiding van Annie werkte Goedewaagen
kortstondig samen met haar oudere broer, de typograaf Sjoerd de Roos. De Roos
had in 1927 De Heuvelpers opgericht, een privé-uitgeverijtje bestaande in een
handpers die thuis stond opgesteld en waar bibliofiele uitgaven in de door Roos
ontworpen Meidoornletter werden gedrukt en uitgegeven. Voor de eerste uitgave
opteerde hij voor een Latijnse tekst, omdat ook oude drukkers en lettergieters
daarmee werkten. Goedewaagen beval hem Tractatus
Politicus
(1670 [sic!]) van Spinoza aan, redigeerde de Latijnse tekst,
schreef een toelichting en vertaalde het colofon in het Latijn. Het op oud-Hollands
geschept papier gedrukte prachtboekje rolde in juni 1928 als eerste uitgave van
De Heuvelpers in een oplage van 125 genummerde exemplaren.” [p, 67). Het werd dus 

Benedictus de Spinoza. Tractatus Politicus. Secundum Editionem Principem Operum Posthumorum … Curabat Tobie Goedewaagen. Hilversumi: Heuvelpers. no. 1. excudebat Sjoerd H. de Roos, 1928 

Los bijgevoegd werd een 'boekje' van 8 pagina's ingenaaid met een Nederlandse inleiding: T. GOEDEWAAGEN, Spinoza's Tractatus Politicus.  


Deze bibliofiele Tractatus politicus  gaat tegenwoordig als een kennelijk gewild
verzamelobject voor hoge prijzen van de hand. Ik zag vraagprijzen in de orde
van grootte van €715.50 [
cf.],
€850 [cf.
]
en zelfs €1219.00 [
cf.]
voorbij komen. In 2011 werd het geveild voor €300 [cf.] en in 2009 aangeboden voor €400 [cf.].
[Rechts het met verguld bloempapier bekleed foedraal]