Interessante website Caute van een Spinozistische dominee

0
20

Soms kan vissen in de internet-wereldzee je uren bezig houden. Je bent naar iets op zoek, vindt iets anders, dat je naar weer iets anders verwijst… en zo kun je uren zoet brengen, omdat er naast gigantisch veel onzin ook zoveel interessants te vinden is op dat wereldwijde web. Zo kwam ik terecht bij een blog over Spinoza van James Ford, een dominee van de richting Unitarian Universalist, die ook veel aan Zen doet. 

Ik zag dat hij nog wel in meer blogs de naam van Spinoza had, maar dan was het ‘alleen maar’ om – in positieve zin overigens – naar Spinoza’ God te verwijzen. Zo zegt hij bijvoorbeeld: "Spinoza's god is, to my mind, the real divine. And while it might be an appeal to authority, frankly if Spinoza was comfortable with the term, so am I." [hier] Of hij schrijft: "I believe in something similar to Spinoza’s God. I have no problem calling the whole of the cosmos taken together God." [hier]