In de maak: De Joodse Canon

0
310


Naar ik meen ergens opgepikt te hebben is Bart Wallet bezig aan het
schrijven van een nieuwe joodse geschiedenis. Intussen gaat hij samen met Tirtsah
Levie Bernfeld een canon opstellen van 700 jaar joden in Nederland, zo vernam
ik van Ferdie Fluitsma die me deze link doorstuurde naar een eerste proef ervan.


Het is hun opzet om een overzicht te geven van hoe het joden in Nederland
is vergaan vanaf het eerste moment dat ze zich hier blijvend wisten te vestigen.
Door kort en bondig de centrale punten van 700 jaar joodse geschiedenis in een
lopend verhaal presenteren.


In honderd vensters
Er zijn honderd vensters gekozen die met elkaar een evenwichtig,
representatief beeld geven. Elk venster heeft betrekking op een centrale
gebeurtenis, een plaats (een zgn. lieu de mémoire), een persoon of een voorwerp
– aan de hand waarvan een belangrijk aspect van de Nederlandsjoodse geschiedenis
verteld kan worden. Elk venster heeft een korte tekst en is gekoppeld aan een
sprekende, iconische afbeelding.


In de canon, die van de Middeleeuwen tot de eenentwintigste eeuw
loopt, is aandacht voor politiek, economie, cultuur en religie, voor
belangrijke rabbijnen, maar ook voor de joodse marskramer en het antisemitisme
in Nederland.


Om Spinoza kan die Canon uiteraard niet heen, maar dat zullen ze ook
niet willen.