IFHP congres 2009 deel 2

Michael BraungartDe ochtend van de tweede dag van het IFHP congres (maandag 7 september 2009) stond in het teken van 5 keynote speakers. John Miles (directeur adviesbureau Arup, Leeds, Engeland) sprak over energieproductie en distributie. Hij schetste het beeld van toenemende vraag naar energie en de verminderde beschikbaarheid hiervan. Alternatieve energiebronnen zijn er wel, maar leveren te weinig capaciteit. Een interessant alternatief is volgens hem: geconcentreerde zonopvang en geothermo.
Prof.Manfred Hegger (TU Darmstadt, Duitsland) sprak over energie efficiente constructies. Opvallende uitspraak van hem was om particulier eigenaarschap van energie te bevorderen en om de transportkosten van energie te verlagen. Dr.Ing. Bernd Kordes (adviesbureau Pöyry, Finland) sprak over Water circulatie en deed een oproep om problemen met water (hier te veel, daar te weinig) beter in beeld te brengen. Prof. Reid Ewing (University Utah, USA) sprak over mobiliteit. Zijn stelling was dat het verdichten van de stad nodig is om de CO2 reductie te bereiken. Beter openbaar vervoer en stimuleren fietsgebruik en goede routering in centrumgebieden waren essentieel. Prof. Dr. Michael Braungart (Univ. Rotterdam) mocht tot slot van de ochtend zijn verhaal over Cradle to Cradle vertellen. Al met al een zeer boeiende ochtend. 's MIddags hebben we een excursie met workshop bijgewoond bij het hoofdkantoor van SOLON, een zonnepanelenfabriek. 's Avonds lekker gegeten in de stad.