Idea rei singularis

0
68

Gisteren deed ik een gelukkige vondst naar aanleiding van een meningsverschil met Henk Keizer over de vertaling door Corinna Vermeulen van ‘res singularis’ met ‘enkelvoudig ding’. Die discussie [zie hier] laat ik verder zitten om hier enthousiast te wijzen op dit volstrekt heldere en zéér informatieve artikel van de Japanner van de Universiteit van Tokyo, Asakura Tomomi: "The Status of Idea Rei Singularis : The Foundation for Spinoza's Account of Death and Life.” [Bulletin of Death and Life Studies iTomomi Asakura , Academic Journal , (2011) 7 , 119-137]

Tomomi AsakuraTomomi Asakura, is in 2009 aan de Universiteit van Tokio gepromoveerd op Notion and Singularity in the philosophy of Spinoza [zie hier en hier de PDF van dat artikel]. In dit artikel baseert hij zich op twee recente studies van Jean-François Courtine en vooral Katsuzo Murakimi (zie aldaar). Ik ben zeer enthousiast over dit artikel en raad iedereen aan het te lezen.

Hij laat duidelijk zien hoe meer dan vaak wordt aangenomen Spinoza zich op Descartes baseert, maar uiteraard ook waar hij van Descartes afwijkt en Spinoza zijn geheel unieke theorie over de natuur en oorsprong van de geest gestalte geeft. Hij laat zien hoe de notie idea rei singularis dé koppeling van de delen I en II vormt.

Maar dan hebben we intussen helder zicht gekregen op de revolutionaire kennistheorie van Descartes, die Spinoza in z’n principes, maar minder consequent in z’n begrippen-onderscheid  navolgt. We hebben een helder zicht gekregen op het andere gebruik dan in de Scholastiek van de distinctie formeel-objectief; en over de andere kenrichting (niet meer van object naar intellect, maar van intellect uit). En bovenal hebben we een helder exposé gekregen over de betekenis van de relatie Substantie – Attributen:  het kennen van een substantie hangt af van de kennis van attributen, terwijl het bestaan van attributen afhangt van het bestaan van de substantie. Deze verstrengeling van het epistemologische en ontologische geldt zowel bij Descartes als bij Spinoza.

Langs een heel andere weg, krijgen we hier dezelfde uitkomst van het lezen van de attributendefinitie als waarop Henk Keizer kwam [zie de aankondiging daarvan in dit blog en de bespreking in dit blog].
Twee lezingen die elkaar in mijn ogen duidelijk versterken.

Dissertatie van Tomomi AsakuraGaat dat zien, gaat dat zien!
Het is duidelijk: de Japanners komen eraan en gaan ons verder helpen met het verstaan van Spinoza!

[Rechts zijn dissertatie, Notion and Singularity in the philosophy of Spinoza [Toshindo Publishing Mar 2012 – ISBN:4798901105], maar dan in het Japans; bij Amazon.jp. Jammer dat mijn Japans zo gebrekkig is…]