Huurdersvereniging op de koffie

0
19

Vertegenwoordigers van de huurdersvereniging De Driehoek zijn op 17 maart 2008 op de koffie geweest om te praten over hun rol in het proces rond de centrumontwikkeling. Ik heb hen aangegeven dat ik het jammer vind dat de huurders zich door twee partijen (de bewonersraad van Patrimonium en de huurdersvereniging) laten vertegenwoordigen en dat het kennelijk niet lukt om gezamenlijk op te trekken. De gemeente zal echter beide partijen serieus nemen als belangenbehartiger van de huurders in het centrumontwikkelingsgebied. Ook hebben we afgesproken dat beide partijen input mogen leveren in het op te stellen sociaal statuut, dat een basis vormt voor het later op te stellen sociaal plan.