Hoorzitting JOP Leedeweg

Op 17 januari 2008 heb ik de hoorzitting over de Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) aan de Leedeweg voorgezeten. Deze JOP staat er al sinds 2001. De tijdelijke vergunning is echter verlopen en de gemeente heeft het voornemen deze JOP definitief te bestemmen op die plaats. De direct omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen deze JOP. Tijdens de hoorzitting hebben de bewoners helder uit gelegd wat hun bezwaren zijn tegen de definitieve vestiging. In de komende weken moet duidelijk worden wat het standpunt van het college van B&W wordt. De argumenten van de inwoners worden hier in meegewogen.