Hoe zal de komende herdruk van de "Korte Geschriften" er uit gaan zien?

0
355


Het deel van de Werken
van B. de Spinoza
met de zgn. Korte
Geschriften
is al geruime tijd uitverkocht. Dat is uiteraard juist lastig,
net nu de Ver. Het Spinozahuis voor het eerst de voorjaarscursus organiseert
over
Spinoza’s
René Descartes, De beginselen
van de wijsbegeerte in meetkundige trant uiteengezet
en de Metafysische gedachten, die 28
februari zal beginnen. De VHS schrijft bij het programma: ”
De Korte geschriften
(Wereldbibliotheek) waarin de vertaling is opgenomen is uitverkocht. Een
herdruk zal in de loop van maart verschijnen” [
cf.].


In de voorjaarsaanbieding 2015 van de Wereldbibliotheek [cf.]
staat het niet vermeld bij de komende herdrukken. Daarom neem ik aan (vrees ik)
dat er niet al geruime tijd aan een serieuze herziening van de editie is
gewerkt, maar dat wellicht een simpele herdruk in het voornemen ligt. En eigenlijk
kan dat toch niet meer.


In de reeks onder auspiciën van de Ver. Het Spinozahuis, Werken van B. de Spinoza, kwam de band met de Korte Geschriften uit in 1982. Daarin verscheen voor het eerst na
meer dan 300 jaar een nieuwe vertaling van de PPC en wel door Fokke Akkermans
als


René
Descartes, De beginselen van de wijsbegeerte en Metafysische gedachten