Hoe vooruitgang soms ook achteruitgang betekent

0
42

Naar aanleiding van de reactie van Michiel Wielema (op 't blog over Yalom) en zijn aankondiging dat van hem in de Academische Boekengids een recensie van 3 boeken zal verschijnen [van David Wertheim, Salvation through Spinoza (2011); Daniel Schwartz, The First Modern Jew. Spinoza and the History of an Image (2012); en Dirk Rupnow, Judenforschung im Dritten Reich. Wissenschaft zwischen Politik, Propaganda und Ideologie (2011)] en hij van plan is daarin e.e.a. te zeggen over het mogelijke gebruik van Spinoza door de nazi's (ja, het wordt een lange zin), bracht ik een link aan naar de Akademische Boekengids, om daar regelmatiger even een kijkje te nemen. Ik kwam er af en toe en ontwaarde er dan diverse artikelen die mede over Spinoza gingen. Maar zie: foetsie!

Nu geeft het archief alleen nog de lopende en de vorige jaargang – alle oude jaargangen zijn van de site gehaald. En daar zaten heel interessante stukken, mede over Spinoza, tussen.

"De website van de Academische Boekengids wordt geheel vernieuwd," lezen we, "de website [kan] vanaf heden mobiel worden geraadpleegd via smartphones en tablets. Lezers krijgen de mogelijkheid om een reactie te plaatsen en met elkaar in dialoog te gaan." etc. Wat een modernisering! Wat een vooruitgang!

Over het verdwijnen van die interessante eerdere jaargangen geen woord. We worden dus gedwongen voortaan interessante artikelen te downloaden.