Hoe kon Spinoza ‘een onbekende man’ worden?

0
23 

Ecce Spinoza [2]


De aanname dat het schilderij van Barend Graat dat in het
laatste kwartaal van 2013 in Parijs op een veiling werd aangeboden als “Portrait
d'homme devant une sculpture” [
cf.], aan Franciscus van den Enden zal hebben toebehoord,
verklaart én dat het na eeuwen in Parijs opdook én dat de voorgestelde figuur
in vergetelheid was geraakt.


Toen Van den Enden op 27 november 1674 bij de Bastille in
Parijs werd opgehangen, veroordeeld wegens hoogverraad van de Franse staat,
werd mogelijk bij die veroordeling zijn bezit verbeurd verklaard, waarbij niet
beschreven zal zijn wie de voorgestelde persoon was. Maar ook als het schilderij in handen
van erfgenamen kwam, zal mogelijk niet meer geweten zijn om wie het ging. Of
anders zal wanneer het in latere jaren in handen van anderen kwam, de naam van
de afgebeelde al snel verloren zijn gegaan.