Het Spinozahuis aan de Paviljoensgracht

0
501

In het 5e en laatste nummer van Chronicon Spinozanum verscheen een oproep die ten doel had om van het huis aan de Paviljoensgracht in Den Haag een herinneringsplaats te maken. Je kunt slechts zeggen dat het gelukt is het pand te bewaren. Maar een herinneringsplaats zoals de initiatiefnemers toen voor ogen stond (à la het Goethehuis in Weimar) is het niet. Dat is nu wel het tot permanent museum gerestaureerde Spinozahuis in Rijnsburg. Op de laatste ledenvergadering deelde het bestuur mee dat eraan gewerkt gaat worden om ook het Haagse huis toegankelijk te maken. Dus misschien komt het er ooit nog van – laten we hopen vóór 2027…

Hierna de tekst van de oproep in het Nederlands uit 1927 (er werden ook oproepen gedaan in het Engels, Frans en Duits):