Het raadsel Spinoza – een ander geluid

0
1004

In het blog van 3 mei, Het raadsel Yalom, gaf ik een uitvoerige samenvatting van de korte – door hemzelf meer een kanttekening genoemde – bespreking in De Vrijdenker door Michiel Wielema van het boek van Yalom: Het raadsel Spinoza. In het nummer van De Vrijdenker van deze maand staat, als een reactie daarop een soort ‘tegen-recensie’. Het is wellicht een fraaie illustratie van het verschil in lezen van dit boek door personen (zoals Wielema en ik) die veel kennis over Spinoza hebben en daardoor wellicht meer hechten aan het historisch en vooral filosofisch-thematisch betrouwbaar zijn, waardoor ze het boek minder onbevangen als een roman kunnen lezen. Dan is het goed dat ook de appreciatie van iemand die waarschijnlijk minder met Spinoza en het Spinozisme vertrouwd is, gehoord wordt – ook op dit blog. Daarom neem ik die tekst, die mij door Wim Klever werd toegezonden, hier op. Ik hoop dat de auteur en de redactie van De Vrijdenker met deze verdere verspreiding akkoord kunnen gaan.