Het raadsel Spinoza

0
124

Over: Henri Krop, Spinoza. Een paradoxale icoon van Nederland

Daar ik wist dat ik niet op korte termijn aan het weergeven van mijn leeservaring van Henri Krops Spinoza-boek toe zou komen én daar ik van mening was dat dit bijzondere boek nog wel een hele poos aandacht waard is en voorts dat het zo complex is dat er vele invalshoeken van beschouwing mogelijk zijn, heb ik verschillende mensen gevraagd om in een gastblog hún leeservaring te geven. Ik gaf erbij aan dat het geen volledige recensie hoefde te zijn, waarbij wordt beschreven hoe het boek in elkaar steekt etc. We veronderstellen het boek bij de meeste bezoekers van dit weblog intussen bekend.

Ik ontving enige toezeggingen en vandaag ontving ik als eerste de zienswijze van Siebe Thissen, de auteur van – waar hij in zijn stuk ook naar verwijst – De spinozisten. Wijsgerige beweging in Nederland (1850-1907) uit 2000.

Hierna dan zijn bespreking