Het lezen en begrijpen van Ethica 2/8 e.v.

0
300

Dit wordt een blog voor hen die graag kluiven op wat moeilijkere gedeelten van de Ethica…

Stelling 8 met corollarium en scholium in het tweede boek van de Ethica wordt als notoir moeilijk beschouwd. Niet over alle aspecten, maar over enige belangrijke hebben Henk Keizer en ik in twee rondes (begin juli en begin augustus) enige e-mail-uitwisselingen gehad. We kwam niet tot elkaar en ik besloot om in dit blog mijn zienswijze (mede gestimuleerd door en reagerend op Henks benadering) te brengen met de bedoeling dat mogelijk anderen zich erin betrekken. Doel is uiteraard om een adequaat zicht te krijgen op wat Spinoza daar stelt.

Vooraf nog deze kanttekening. Een goed hulpmiddel in het algemeen om stellingen e.d. goed te begrijpen is om te zien hoe Spinoza ze later in de Ethica toepast. Het gaat er dan niet om Spinoza te verwijten dat hij zich niet aan z'n eigen stellingen houdt of logische fouten maakt. Het past dan om nog eens de eigen aanvankelijke interpretatie onder ogen te zien. Ik kom daar later op terug.