Het is al Koerbagh dat de kerstklok slaat

0
356

Nog maar kort geleden, 26 oktober 2012, kon ik berichten dat voor de Koninklijke Bibliotheek twee boeken van Adriaen Koerbagh gedigitaliseerd waren en vanuit Nederland gratis in te zien zijn op Early European Books [zie dat blog] Vanavond stuurde Wim Klever mij een stukje van Ewoud Sanders toe dat vandaag op de achterzijde van NRC Handelsblad staat, dat nog eens kort het belang van Adriaen Koerbagh schetst, maar waarvan het doel vooral is erop te wijzen dat sinds ‘sinterklaas’ verjaardag’ deze boeken ook kunnen worden ingezien bij de DBNL – niet als scans, maar als tekst!!!

Adriaen Koerbagh, ´t Nieuw Woordenboek der Regten (1664) –  DBNL

Adriaen Koerbagh, Een bloemhof van allerley lieflijkheyd sonder verdriet geplant door Vreederijk Waarmond (1668) – DBNL


Jammer dat “Een Ligt schijnende in duystere Plaatsen” hier nog niet bij zit. Daar wijdt Sanders geen woord aan. Wel wijst hij nog op het aangekondigde boek van Bart Leeuwenburgh, Het noodlot van een ketter. Adriaan Koerbagh (1633-1669).
Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, januari 2013 [zie dit blog]


En uiteraard verwijst hij ook nog eens naar de door hem gemaakte samenvatting, waarop ik al eens eerder in een blog had gewezen:
Ewoud Sanders, Woorden van de duivel. Een bloemlezing uit het enige verboden Nederlandse woordenboek. de Bijenkorf, 1993 [
PDF]