Het eerste foutje ??

0
281

Een nieuwe lente.. Een nieuw kabinet !

Maar volgt er na deze lente nog een nieuwe zomer ?

Veel van de nieuwe ministers zijn, waren bekende politici. Min of meer. Het minst bij een minister en die heeft dan ook al wat opmerkingen te slikken gekregen. Waaraan hij natuurlijk aan voorbij denkt te kunnen gaan.

Min of meer stilzwijgend beschouwen veel Nederlanders de ministerraad als van zg »christelijke huize«. Deze minister echter liet zich kennelijk gaarne profileren als atheïst. Dat mag en kan natuurlijk. Hij mag ook van mij dit tot zijn dood toe blijven. Vindt hij ook niet erg, als zou ik er anders over denken.

Maar wat ik daar – en niet alleen bij hem – van denk is wat anders.

Zou hij er ooit bij hebben stilgestaan, dat het woord atheist een van de meest negatieve waarden uitdrukt ? Als identificatie-punt zeggen, dat je al ergens tegen bent schept geen vertrouwen in een overige positieve instelling. Je zou zeggen, dat ze daar allang eens een ander woord, dat minder negatief overkomt hadden moeten uitvinden. Aan het einde heb ik wel een voorstel hiertoe.

Maar goed, zo als geschreven, hij mag met dit zelf aangegeven etiket door het leven gaan.

Veel ernstiger is echter dat hij als minister a-democratisch is en discrimineert.
Hij is uitgesproken voorstander voor het algemeen gebruik van (een vorm van) het engels in de europese gremia. Brussel, Luxemburg en Strasbourg moeten het engels omarmen.

Hij gaat aan het feit voorbij, dat zo’n honderd miljoen europeanen het engels niet als moeder(vader)taal gekend hebben. Dit schept zo een praktisch, maar ook cultureel voordeel van die andere wel-engels opgevoedenen.
En zal er dus sprake zijn van discriminatie !

Hij gaat aan het feit voorbij, dat de nazi’s destijds als excuus voor hun europese kunstroof als argument aanvoerden, dat Europa vroeger (bijna) geheel tot het Groot Duitse Rijk heeft behoord en daarmee alle europese kunst feitelijk duitse kunst was. Die natuurlijk het best in Duitsland bewaar kon worden. Waarom dan geen duits ??

Of moeten we het ergste vrezen? Dat we na de gelukkige afvoer van een Heropvoedings-minister nu het zelfde krijgen op Europees vlak? Allemaal engels leren, anders word je nooit echt europeaan ?

Het is toch algemeen bekend, dat je ondanks jaren een taal bestudeerd te hebben nooit, nooit het fijne ervan zult leren. Luister alleen maar eens naar de uitspraak van het engels in de liedjes en liederen die zo gezongen worden op de tv. In de populaire muziek is dat niet zo erg, wij mogen ook denken in dialect-variaties. Anders wordt het al bij de zanguitzendingen van de EO, die onuitroeibaar zogenaamd engels zingen. Tot vermaak van echte engelstaligen.

Natuurlijk kan men stellen, dat een minimum aan engelse kennis al voldoet. Maar is het wel democratisch, wanneer we door een zulke taalachterstand« niet het recht kunnen ontlenen alles te begrijpen, wat in Brussel, Luxemburg of Strasbourg over ons wordt gezegd en besloten ?

Als welopgevoede Nederlander mag hij niet zeggen, dat er geen alternatief is.
Hij weet absoluut beter.
Veel gemakkelijker en sneller dan het engels kan men niet-analfabeten het Esperanto leren. Grootst voordeel is, dat iedereen met zijn kennis bij nul start. Er kan dus van discriminatie nooit sprake zijn.
Al voor de tweede wereldoorlog zeer geliefd bij de voorganger van de PvdA, de SDAP. Dus zeg niet dat het >zo raar ruikt< !

En het is echt makkelijk. Als uitgesproken a-lingvist mag ik uit eigen ervaring zeggen, dat ik met een half jaar studie al aardig kon corresponderen met een mevrouw uit Bulgarije. Nu ook Europese, zou ze nog hebben mogen leven.

Mag ik daarom veronderstellen, dat er alleen maar een economisch voordeel is ?
Dan wordt ook voorbij gegaan aan het feit, dat vanuit de 60 huidige talen die in Europa gesproken worden, ook naar het Esperanto vertalen ook maar EEN STAP is.

Zo kun je atheist ook welluidender en minder negatief vertalen met pagano. Pardonu, Leo !

Dus aub nu maar eens uitscheiden met heropvoeden ! Laten we dankbaar zijn voor wat cultuur nog aan de mensen te bieden heeft. Dat kleine beetje rijkdom, dat nog te betalen is. En mocht je na de dood naar het Neniio overgaan, dan is er voor de rest nog niets verloren.

Alles bijeen, wederom een dubieuze keuze van ons vierde minister-president.
Waar we mee moeten leren leven.