Het altijddurende onderwerp van "de eeuwigheid van de geest" bij Spinoza

0
377


Dit blog wordt een vervolg op het blog van 18 september 2016, waarin ik o.a. erop wees dat
Mogens Laerke zijn artikel “Spinoza on the Eternity of the Mind,” dat in
DIALOGUE gaat verschijnen, alvast op
academia.edu heeft geplaatst.


Pas eergisteren heb ik dit artikel kunnen printen en het vervolgens
enige malen aandachtig kunnen lezen. Er is voor mij alle reden er hier nog eens
apart en uitvoerig op in te gaan. De reacties die het vorige blog ontving vind
ik erg mager en eigenlijk onder de maat. Het stuk verdient m.i. beter.


Het Keizer verwijst naar een nog te verschijnen artikel van
hem, waarvan hij aankondigt daarin te laten zien dat Laerke ten onrechte
uitgaat van het bestaan van eeuwige essenties. Daar kom ik nog op. Maar als hij
dat artikel niet alvast op academia.edu brengt, kan het nog niet meedoen in het
debat. Ik hoop dat hij ondanks dat punt toch nog iets meer over Laerke’s
artikel te melden heeft. Dat hoop ik ook van Mark Behets.


Intermezzo. Zoals blijkt aan het slot van het artikel
heeft hij de tekst gebracht op de eerste Internationale Spinozaconferentie aan
de Nationale Autonome Universiteit van Mexico die gehouden is in mei 2016. De
organiserende universiteit heeft de lezing direct op
internet gebracht. Wel aardig te zien dat ze daarbij
gebruik hebben gemaakt van de foto van Mogens Laerke die ik een half jaar
ervoor in Amsterdam had gemaakt. Ik mag hopen dat de aanwezigen net als de
moderator, Teresa Rodríguez, zijn tekst hebben kunnen meelezen, anders zou het
volgen van de op zich al moeilijke tekst onbegonnen werk zijn, zoals ik eerder
heb kunnen meemaken en van anderen weet.