Herman Philipse over Neurofilosofie van de geest

0
29

Visies van hersenwetenschappers als Dick Swaab en Victor Lamme houden geen stand onder Herman Philipse's wijsgerige loep.

           

Ook al komt Spinoza in het filosofisch universum van Herman Philipse niet of nauwelijks voor, toch vind ik het wel nuttig hier op de CD-uitgave te wijzen van deze nieuwe reeks van uitgeverij Home Academy van colleges van Herman Philipse: Neurofilosofie van de geest. Hij gaf ze aan het Utrechtse Studium Generale in april van dit jaar.

De laatste jaren is er veel aandacht voor de hersenwetenschap, met publicaties van o.a. Victor Lamme en Dick Swaab die zelfs de bestsellerlijsten haalden. De pseudo-filosofische positie van de neurosofie van deze wetenschappers kan niet genoeg weerlegd worden (ook al is er op de weerlegging zelf wel weer wat aan te merken: te weinig, wat zeg ik: totaal niet komt aan de orde wat Spinoza's visie op dit terrein betekent).